دسترسی سریع
آدرس دفتر بورس کالا آدرس دفتر بورس کالا

 تهران،خیابان طالقانی،بعدازتقاطع ولیعصر،روبروی شرکت بورس کالا،جنب بانک ملی،پلاک  ۸۴۴،واحد ١،طبقه یک

تلفن: ٧١ - ۶۶١۷۷۴۴١ (۹۸٢١+) 
پست الکترونیکی:
kala@samanbourse.com

Enter Title


راهنمای اخذ کد معاملاتی قراردادهای آتی در بورس کالای ایران

 

شرایط اخذ کد معاملاتی قراردادهای آتی

 

1.  مراجعه به یکی ازکارگزاران دارای مجوز معاملاتی قراردادهای آتی در بورس کالا

2.  ارائه مدارک هویتی

3.  تکمیل و امضای فرم‌های درخواست کد، اقرارنامه و بیانیه ریسک معاملات قراردادهای آتی و معرفی اطلاعات حساب‌های بانکی مشتری

4.  تایید مدارک مذکور توسط کارگزار و ارائه آن به بورس کالا

5.  بررسی مدارک مذکورتوسط بورس کالا و صدور کد معاملاتی برای مشتری

 

شرایط و فرآیند اخذ کد معاملاتی بر خط قراردادهای آتی

 

دارندگان کد معاملاتی قراردادهای آتی جهت معامله از طریقسامانه معاملات برخط ملزم به داشتن شرایط ذیل می‌باشند؛

 

 شرایط صدور مجوز دسترسی به سامانه معاملات بر خط قراردادهای آتی

 

1.  داشتن حداقل سن 18 سال

2.  داشتن حداقل دیپلم

 

متقاضیان واجد شرایط فوق، جهت اخذ مجوز دسترسی به سامانه معاملات بر خط قراردادهای آتی ملزم به طی مراحل ذیل می‌باشند؛

 

 فرآیند اخذ مجوز دسترسی به سامانه معاملات بر خط قراردادهای آتی:

 

1.  مراجعه مشتری به کارگزار:

*  تکمیل فرم"درخواست اخذ مجوز دسترسی به سامانه معاملات برخط"

*  ارائه مدارک هویتی

*  ارائه رونوشت آخرین مدرک تحصیلی

2.  بررسی و بایگانی مدارک دریافت شده توسط کارگزار

3.  مصاحبه شفاهی یاآزمون کتبی توسط مدیریت معاملات برخط جهت  ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای داوطلب

4.  عقد قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا بین شرکت کارگزاری و مشتری (مطابق پیوست 1 دستورالعمل اجرایی معاملات برخط کالا و اوراق بهادارمبتنی بر کالا در بورس کالای ایران (

5.  صدور نام کاربری و رمز عبور جهت دسترسی به سامانه معاملات برخط قراردادهای آتی توسط کارگزار برای مشتری