دسترسی سریع دسترسی سریع
آدرس دفتر مرکزی وشعب آدرس دفتر مرکزی وشعب

 تهران،خیابان طالقانی،بعدازتقاطع ولیعصر،روبروی شرکت بورس کالا،جنب بانک ملی،پلاک  ۸۴۴،واحد ١،طبقه یک

تلفن: ٧١ - ۶۶١۷۷۴۴١ (۹۸٢١+) 
پست الکترونیکی:
kala@samanbourse.com

شرايط پذيرش كالا در بورس
.......   

جهت پذيرش هر کالا بايدحداقل شرايط زير احراز گردد:

1) متقاضي بايد سابقه فعاليت قابل اتکاء در بازار کالاي موردپذيرش داشته باشد و همچنين چشم‌انداز روشني از تداوم فعاليت متقاضي وجود داشته باشد.

2) ميزان عرضه کالا توسط متقاضي به گونه‌اي باشد که امکان کشف عادلانه قيمت را در بورس فراهم آورد.

3) کالا نبايد مشمول محدوديت‌هايي از جمله محدوديت قيمت‌گذاري قانوني و انحصار در عرضه يا تقاضا باشدکه مانع از کشف عادلانه قيمت کالا گردد.

- هيئت پذيرش در زمانپذيرش هر کالا، حداقل عرضه سالانه و حداقل درصد عرضه در بورس از کل توليد سالانه براي توليدکنندگان و ازکل واردات سالانه براي وارد کنندگان را مشخص مي‌کند.

تبصره: تغيير حداقل‌هاي موضوع اين ماده به پيشنهاد بورس و تاييد هيئت پذيرش امکان پذير است.

- عرضه کننده کالا دربورس، موظف است مقررات مربوطه از جمله الزامات اين دستورالعمل و ضوابط مربوط درخصوص افشاي اطلاعات عرضه کالا را رعايت نمايد.

 

.......