دسترسی سریع دسترسی سریع
آدرس دفتر مرکزی وشعب آدرس دفتر مرکزی وشعب

 تهران،خیابان طالقانی،بعدازتقاطع ولیعصر،روبروی شرکت بورس کالا،جنب بانک ملی،پلاک  ۸۴۴،واحد ١،طبقه یک

تلفن: ٧١ - ۶۶١۷۷۴۴١ (۹۸٢١+) 
پست الکترونیکی:
kala@samanbourse.com

فرآيند پذيرش كالا در بورس
.......   

فرآيند پذيرش كالا


فرم درخواست پذيرش به همراه مدارك ذيل به بورس ارائه مي‌شود:

1) پرسشنامه پذيرش

2) اميدنامه

3) فرم شناسه کالا

4) کپي برابر اصل گواهي استانداردکالا

5) رسيد پرداخت حق پذيرش

6) تعهد نامه شرکت توليدکننده مبني برفراهم‌نمودن شرايط جهت بازديد از خط توليد و انبارها حسب درخواست هيئت پذيرش يابورس

7) کپي برابر اصل اسناد ترخيص کالاي در حال پذيرش از گمرکات جمهوري اسلامي ايران در مورد کالاهاي وارداتي شامل موارد زير:

7-1) برگ سبز گمرکي

7-2) گواهي بازرسي مبدا و مقصد

7-3) قبض انبار براي کالاهايي که ازگمرکات ترخيص و به انبارهاي داخلي حمل شده‌اند

7-4) کپي برابر اصل پروفرماي ثبت سفارش شده به انضمام مستندات گشايش اعتبار يا پرداخت وجه براي کالاي وارداتي ترخيص نشده

8) تائيديه مراجع ذيصلاح در خصوص کالاهائي که مشمول رعايت ضوابط خاص يا اخذ مجوزهاي قانوني باشد.

9) ساير اطلاعات مهم به تشخيص متقاضي يا درخواست بورس يا هيئت پذيرش

تبصره: درخصوص کالاهايي که مشمول استاندارد اجباري نمي‌باشند، متقاضيان بايد گواهي کنترل کيفيت از آزمايشگاه‌هاي مورد تائيد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ارائه نمايند. در مواردي که ارائة اين گواهي از سوي مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ممکن نباشد، ارائة گواهي آزمايشگاه مورد تأييد بورس الزامي است.

 

شرايط پذيرش و تداوم پذيرش كالا

جهت پذيرش هر کالا بايد حداقل شرايط زير احراز گردد:

1) متقاضي بايد سابقه فعاليت قابل اتکاء در بازار کالاي مورد پذيرش داشته باشد و همچنين چشم‌انداز روشني از تداوم فعاليت متقاضي وجود داشته باشد.

2) ميزان عرضه کالا توسط متقاضي به گونه‌اي باشد که امکان کشف عادلانه قيمت را در بورس فراهم آورد.

3) کالا نبايد مشمول محدوديت‌هايي ازجمله محدوديت قيمت‌گذاري قانوني و انحصار در عرضه يا تقاضا باشد که مانع از کشف عادلانه قيمت کالا گردد.

-  هيئت پذيرش در زمان پذيرش هر کالا، حداقل عرضه سالانه و حداقل درصد عرضه در بورس از کل توليد سالانه براي توليدکنندگان و از کلواردات سالانه براي وارد کنندگان را مشخص مي‌کند.

-  عرضه کننده کالا در بورس، موظف است مقررات و ضوابط مربوط در خصوص افشاي اطلاعات عرضه کالا را رعايت نمايد.

.......