دسترسی سریع دسترسی سریع
آدرس دفتر مرکزی وشعب آدرس دفتر مرکزی وشعب

تهران، خیابان طالقانی، بعد از تقاطع ولیعصر، روبروی شرکت بورس کالا، جنب بانک بانک سپه ، پلاک ۴۴۶، طبقه اول

تلفن: ٧١ - ۶۶١۷۷۴۴١ (۹۸٢١+) 
پست الکترونیکی:
kala@samanbourse.com

كارمزد و مشخصات


  

....... 

مشخصات قرارداد آتی

- دارایی پایه از بین محصولات پذیرفته شده در بورس یا کالاهای دارای بازار نقدی قوی به تشخیص هیئت پذیرش، انتخاب می‌گردد.

- قرارداد آتی قابله معامله در بورس بر اساس قرارداد آتی پذیرش شده تعیین می‌شود.مشخصات قرارداد آتی به پیشنهاد بورس به تصویب هیئت پذیرش خواهد رسید.

- مشخصات قرارداد آتی باید شامل موارد ذیل باشد:

1- دارایی پایه

11-وجه تضمین اولیه

2-قرارداد آتی پذیرش شده

12-حداقل وجه تضمین

3- اندازۀ قرارداد آتی

13- حداکثر هر سفارش

4- استاندارد تحویل

14- واحد قیمت

5- ماده قرارداد آتی

15- کارمزد معاملات

6- حد نوسان قیمت روزانه

16- نماد معاملاتی

7- دوره معاملات" شامل :


-         اولین روز معاملات


-         آخرین روز معاملات

17- ساعات معامله

18- مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل

19- پیش پرداخت تحویل

8- تاریخ تحویل

20- سقف مجاز موقعیت های معاملاتی باز

9- محل تحویل

21- جریمه ها

10- حداقل تغییر قیمت سفارش

 

مادۀ 5- بورس موظف است اطلاعات معاملاتی قراردادآتی را حداقل 3 روز کاری قبل از آغاز معاملات هر نماد معاملاتی، از طریق سایت رسمی خود به اطلاع عموم برساند.


   کارمزد معاملات آتی سکه طرح امام (ره)

 عنوان

نرخ كارمزد(ريال)

حق نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

4,000

 كارمزد بورس كالاي ايران

10,000

 كارمزد كارگزار

16,000

 كارمزد تسويه

50,000
.......