در حال بارگذاری

 

 

مشخصات قرارداد آتی

دارایی پایه از بین محصولات پذیرفته شده در بورس یا کالاهای دارای بازار نقدی قوی به تشخیص هیئت پذیرش، انتخاب می‌گردد. قرارداد آتی قابله معامله در بورس بر اساس قرارداد آتی پذیرش شده تعیین می‌شود.مشخصات قرارداد آتی به پیشنهاد بورس به تصویب هیئت پذیرش خواهد رسید.

مشخصات قرارداد آتی باید شامل موارد ذیل باشد:

 • 1. دارایی پایه
 • 2. قرارداد آتی پذیرش شده
 • 3. اندازه قرارداد آتی
 • 4. استاندارد تحویل
 • 5. ماده قرارداد آتی
 • 6. حد نوسان قیمت روزانه
 • 7. دوره معاملات شامل : اولین روز معاملات | آخرین روز معاملات
 • 8. تاریخ تحویل
 • 9. محل تحویل
 • 10. حداقل تغییر قیمت سفارش
 • 11. وجه تضمین اولیه
 • 12. حداقل وجه تضمین
 • 13. حداکثر هر سفارش
 • 14. واحد قیمت
 • 15. کارمزد معاملات
 • 16. نماد معاملاتی
 • 17. ساعات معامله
 • 18. مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل
 • 19. پیش پرداخت تحویل
 • 20. سقف مجاز موقعیت های معاملاتی بازار
 • 21. جریمه ها

مادۀ 5- بورس موظف است اطلاعات معاملاتی قراردادآتی را حداقل 3 روز کاری قبل از آغاز معاملات هر نماد معاملاتی، از طریق سایت رسمی خود به اطلاع عموم برساند.

 • عنوان
 • نرخ کارمزد(ریال)
 • حق نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 • کارمزد بورس کالای ایران
 • کارمزد کارگزار
 • کارمزد تسویه
 • 4000
 • 10000
 • 16000
 • 50000